ZONDAG 7 MAART 2021 OOLDERHOF ROERMOND

REGLEMENT

Deelnamecriteria

Deelname aan het Limburgs Jeugd Piano Concours is mogelijk voor jongeren tot en met 24 jaar, woonachtig of geboren in Limburg. Uitgesloten zijn musici die een vakopleiding volgen of gevolgd hebben of professioneel musiceren.

 

Inschrijving
De inschrijving is pas definitief als wij in het bezit zijn van een volledig ingevuld inschrijfformulier, een kopie legitimatiebewijs en het inschrijfgeld is voldaan. Kandidaten worden toegelaten op volgorde van binnenkomst van de complete inschrijving. Inschrijven kan tot uiterlijk 14 dagen voor het concours.

 

Leeftijdscategorieën en speelduur:
De leeftijdscategorie wordt bepaald door de leeftijd op het moment van het concours.

 

Categorie 1,                5 t/m 10 jaar,                  speelduur 3 minuten
Categorie 2,              11 t/m 13 jaar,                  speelduur 5 minuten 
Categorie 3,              14 t/m 17 jaar,                  speelduur 7 minuten 
Categorie 4,              18 t/m 24 jaar,                  speelduur 9 minuten

 

De organisatie kan op grond van de aantallen inschrijvingen wijzigingen in deze verdeling aanbrengen. Voor het vaststellen van de leeftijdscategorie dient elke kandidaat een kopie legitimatiebewijs mee te sturen met de inschrijving.

Bij overschrijding van de speelduur heeft de organisatie, in het belang van het concoursverloop, het recht de uitvoering te stoppen.

 

Repertoire
Het repertoire dient uitsluitend uit originele piano solostukken, van gerenommeerde componisten te bestaan. Als richtlijn hiervoor geldt de “Nieuwe leergang voor het piano onderwijs van W. Chr. M. Kloppenburg”. Bij twijfel s.v.p. contact opnemen met de organisatie van het concours. Voor spelers in de categorie 2, 3 en 4 zal het eerste stuk verplicht vastgesteld worden. Dit om de jurybeoordeling in deze categorieën beter uitvoerbaar te maken. Het repertoire, zoals aangekondigd op het inschrijfformulier, wordt vóór de toelating door de organisatie beoordeeld en vastgesteld. Twee weken voor het concours mag het repertoire en/of speelvolgorde niet meer aangepast worden. De kandidaat dient bij aankomst twee kopieën (geldt niet voor verplicht muziekstuk) van de te spelen bladmuziek te overhandigen. Deze kopieën mogen niet aan elkaar geniet of geplakt zijn en dienen in speelvolgorde te liggen.

 

Jurering
Elk van de drie juryleden kent aan de kandidaat twee cijfers toe:

·     voor muzikale interpretatie

·     voor technische uitvoering

Het jury beraad is vertrouwelijk, staat niet ter discussie en wordt niet openbaar gemaakt. Alle kandidaten ontvangen een juryrapport, een oorkonde en een medaille.

 

Algemeen

·     Kandidaten dienen zich een half uur voor aanvang van hun categorie te melden bij de organisatie.

·     In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van het concours. 

piano menu
Van Lier Posthumus notarissen
Rabobank logo

Dit is een initiatief van
Rotary Roermond Maas en Roer

www.rotary.nl/roermondmaasenroer